Manaus, by i Brasil, hovedstad i delstaten Amazonas, med status som regional metropol, ved venstre bredd av Rio Negro, 93 moh., 15 km fra utløpet i Amazonas; 1 602 100 innb. (2007). Folketallet vokser svært raskt. Havgående skip når opp til Manaus, som er viktigste handelssenter for det indre Amazonas-området (det vestlige Amazônia). Byen står alene for 90 % av delstaten Amazonas' BNP. Industrien omfatter bryggerier, slakterier, skipsverft, kjemiske fabrikker og oljeraffineri. Gjennom 1990-årene vokste økonomien svært raskt. Et industrielt senter er etter føderalt initiativ etablert i Manaus hvor foretak kan utnytte spesielle skatte- og avgiftslettelser for produksjon av industrivarer for eksport. Under dette programmet produseres elektriske og elektroniske artikler, motorsykler, sykler, kjemiske produkter og fryseelementer. Universitet (1962). Internasjonal flyplass. Vakker domkirke, zoologisk og botanisk hage, velkjent operahus fra 1896, brede gater. Kalt Manáos 1850–1939. Manaus vokste raskt fra 1890 til 1920 da byen var verdens ledende gummiprodusent. På det tidspunktet var byen en av verdens rikeste byer.