Pax Forlag AS

Pax logoen
Pax forlag. Gjengitt med tillatelse

Pax Forlag AS er et norsk forlag, etablert 2. april 1964. Pax Forlag fremmet fra første stund en ny venstreradikalisme i norsk vitenskap, kultur og politikk gjennom billige pocketbøker. Pax er nå et mellomstort og uavhengig forlag under ledelse av Bjørn Smith-Simonsen.

Forlaget eies av Smith-Simonsens selskap Mater AS. Pax er dermed søsterselskap til både Spartacus Forlag og Dreyers Forlag.

Pax utgir sakprosa innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder, oversatt skjønnlitteratur, kunstbøker, helsebøker og biografier. Omsetningen i 2016 var 24,6 millioner kroner.

Tor Bjerkmanns Pax, 1964–1972

Forlaget sprang ut av tidsskriftet Pax (latin for 'fred'), som var blitt drevet av den pasifistiske organisasjonen Folkereisning mot krig siden 1962. Tor Bjerkmann ble tidlig redaktør for tidsskriftet. Fredssaken var fremdeles viktig da den 25 år gamle Bjerkmann opprettet Pax Forlag i 1964, men forlaget ga umiddelbart ut debattbøker, sakprosa og skjønnlitteratur over et bredt spekter av temaer.

Pax utfordret etablerte politiske sannheter og sosiale og kulturelle konvensjoner i det norske 1960-tallssamfunnet. Brodden var rettet mot både det borgerlige samfunnet og politiske og byråkratiske eliter. Forlaget ga ut billigbøker av høy litterær og faglig kvalitet med nye perspektiver på dagsaktuelle politiske og samfunnsmessige spørsmål. «Pax-bøker» ble raskt et begrep, ikke minst takket være nyskapende omslagsdesign. Begrepet ble etter hvert også brukt om lignende bøker utgitt på andre forlag. Pax appellerte i særlig grad til mange av studentene som strømmet til samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag ved norske universiteter gjennom 1960-årene.

I løpet av de første ti årene utga Pax omkring fem hundre titler i et samlet opplag på nesten to millioner bøker av både norske og utenlandske akademikere, intellektuelle, lyrikere og andre skjønnlitterære forfattere. Pax ga også blant annet ut det intellektuelle tidsskriftet Kontrast i perioden 1965–1984.

For forlagets grunnlegger Tor Bjerkmann var det først og fremst viktig at Pax-bøkene bidro til tenkning og refleksjon. Samfunnsdebatten trengte etter forlagets mening framfor alt brytninger. I Bjerkmanns tid som forlagssjef fram til 1972 gjorde Pax det til en dyd å motsi seg selv hver gang man sendte ut en bokpulje. For Bjerkmann og resten av forlaget gikk folkeopplysningstanken opp i en høyere enhet med målet om en generell venstredreining av norsk politikk. Tanken var at kunnskap og innsikt ville føre folk til venstre i det politiske landskapet. Dette var en antiautoritær venstreradikalisme som gjorde et viktig poeng av å være uavhengig av politiske partier.

Et flaggskip for den radikale venstrebevegelsen, 1972–1980

Gjennom store deler av 1970-årene var Pax Forlag et flaggskip for en framgangsrik, men også mer politisk streng og nymarxistisk orientert, venstrebevegelse. Forlaget gjennomgikk viktige endringer ved inngangen til 1970-årene i kjølvannet av studentopprøret og framveksten av den revolusjonære og maoistiske ml-bevegelsen. 1970-årenes Pax var en av hovedfiendene for de dogmatiske ml-erne, men også Pax ble nå mer politisk strømlinjeformet enn det forlaget Tor Bjerkmann hadde etablert og ledet i de første årene.

Etter at Bjerkmann trakk seg i 1972, ble Pax i åtte år drevet som et kollektiv. Forankringen i den politiske bevegelsen Pax var en del av gjorde samtidig at forlaget mistet mye av sin kjerne. De enkelte medarbeiderne og redaksjonene var vel så mye knyttet til den radikale venstrebevegelsen og sine akademiske fagfellesskap som til Pax. Sosialistisk Venstreparti ble etablert i 1975, og Pax-redaksjonene fungerte til tider som politisk tenkeloft for partiet. Bøker fra Pax fikk særlig betydning i skole- og kriminalpolitikken, og etter hvert i kvinne- og likestillingspolitikken.

Forlagets mest åpenbare virkningshistorie i det norske samfunnet kulminerte med at Pax i perioden 1978 til 1981 publiserte sitt eget politiske leksikon i seks bind for å gi kunnskapsmessig ballast til den radikale venstrebevegelsen. Over 400 norske akademikere stilte opp gratis for å gi sine bidrag til PaxLeksikon.

Pax ble selve forlaget for den selvbevisste, politisk engasjerte og innflytelsesrike akademikergenerasjonen som etablerte seg på de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområdene i Norge gjennom de radikale 1970-årene.

Bunnpunkt og ny start, 1980–1993

Pax levde lenge på kanten av en økonomisk avgrunn. Liten egenkapital, den raske ekspansjonen og hard konkurranse om «Pax-bøker» fra andre forlag førte Pax fra krise til krise. Forlaget ble hele tiden reddet av økonomisk hjelp fra tallrike og entusiastiske støttespillere på den radikale venstresiden. Da mye av luften gikk ut av denne bevegelsen fra omkring 1980, nådde også Pax et bunnpunkt.

Aldri var forlaget nærmere konkurs enn i 1984. I pressen var Pax på det nærmeste avskrevet. Den nye forlagssjefen Paul Hedlund og styreformann Bjørn Smith-Simonsen klarte imidlertid å forhandle fram en avtale om akkord med forlagets kreditorer. Samtidig greide de to å etablere bokklubben Dagens Boksom et samarbeid mellom Pax og Forlaget Oktober uten å belaste en bunnskrapt forlagskasse.

I 1986 kom forlagets grunnlegger Tor Bjerkmann tilbake som styreformann i Pax etter ti år som direktør i Universitetsforlaget. Bjerkmann og Bjørn Smith-Simonsen investerte nå til sammen ca. 3 millioner kroner i Pax gjennom sitt felles finansieringsselskap Forlagsfinans. Akkorden, opprettelsen av bokklubben Dagens Bok samt tilførsel av ny kapital la grunnlaget for en ny start. Forlagets redningsaksjoner og finansielle disposisjoner gjennom disse årene stod ikke tilbake for mye av den såkalte jappetidens finansakrobatiske øvelser.

I 1993 kom det til brudd mellom Bjerkmann og Smith-Simonsen etter en lang og bitter strid rundt innfusjoneringen av Dagens Bok i De norske Bokklubbene i 1991. Bjerkmann trakk seg nå for godt ut av Pax.

Konsolidering og normalisering, 1993–

Fusjonen i 1991 ga Pax en aksjepost på 3 prosent i De norske Bokklubbene. Dette sikret forlaget stabile årlige overføringer i millionklassen i konsolideringsfasen gjennom 1990-årene og ut på 2000-tallet. I 1994 kjøpte Smith-Simonsens selskap Forlagsfinans en bygård i Huitfeldts gate i Oslo, og Pax Forlag fikk for første gang sitt eget hjem.

Forlaget utviklet fra slutten av 1980-årene en sterk liste av oversatt skjønnlitteratur, og i løpet av 1990-årene reetablerte Pax sin status i akademiske kretser som et sakprosaforlag av høy kvalitet. Bøker om psykologi, seksualitet og kvinnehelse går fremdeles som en rød tråd i forlagets portefølje. Fra 2005 har Pax også utgitt mange oppdragsverk om historiene til sentrale norske bedrifter og institusjoner.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bjerkmann, Tor (1994), Ingen skal tenke for meg. Med Pax fra atomprotestbevegelsen til Folkebevegelsen 1957-1972, Tiden Norsk Forlag.
  • Dahl, Hans Fredrik (2012), Fra Pax til paven. Minner om meninger, Aschehoug forlag.
  • Helsvig, Kim G. (2014), Pax Forlag 1964-2014. En bedrift, Pax Forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg