Forside
PaxLeksikon ble markedsført som "opprør i seks bind". Omslaget viste forlagets logo, en hvit fredsdue.
Pax forlag.

PaxLeksikon er et politisk leksikon i seks bind som ble utgitt av det venstreradikale Pax Forlag i årene 1978 til 1981. Leksikonet var et uttalt venstreorientert alternativ til tradisjonelle konversasjonsleksika. Leksikonet solgte cirka 23 000 eksemplarer fram til 1984. I 1983 kom et frittstående bind 7 som omhandlet ”Fakta om krig og fred”.

Bakgrunn og visjon

I Forordet til Bind 1 gjør redaksjonen rede for leksikonets motivasjon og grunnsyn. "Spørsmålet om herredømme og makt over utviklingen avgjøres også av hvem som får definere hva som er god eller dårlig kunnskap, av hvem som gir informasjoner og av hvem som former våre forestillinger om virkeligheten." Og: "Redaksjonen har arbeidet ut fra et syn som er sosialistisk, feministisk og internasjonalt orientert."
Pax forlag.

PaxLeksikon var inspirert av Arbeidernes leksikon (1932–1936). Målet med Arbeidernes leksikon var å bryte ”borgerskapets monopol på kunnskapsformidling”. Pax Forlag ga ut en forkortet billigutgave av Arbeidernes leksikon i 1973.

Året etter foreslo sosiologen Rune Slagstad at Pax Forlag skulle lage et mer tidsriktig venstreorientert leksikon basert på nyere samfunnsvitenskapelig kunnskapsutvikling. Som den første lederen for Sosialistisk Opplysningsforbund var Pax-medarbeideren Slagstad opptatt av å skolere medlemmene i Sosialistisk Valgforbund (Sosialistisk Venstreparti fra 1975) etter brakvalget i 1973 (11,2 prosent). Slagstad nedsatte en arbeidsgruppe som snart utviklet seg til å bli redaksjonen for PaxLeksikon.

Redaksjonen besto av historikeren Hans Fredrik Dahl og filosofen Jon Elster, to av de fremste representantene for 1960-årenes pionertid i Pax Forlag, og 1970-årenes nymarxistiske Pax Forlag var først og fremst representert gjennom litteraturviteren Irene Iversen og Rune Slagstad selv. Sosiologen Mariken Vaa stod også i tradisjonen fra det tidlige Pax, mens sosialpsykologen og nyfeministen Siri Nørve og legen Tor Inge Romøren brakte ytterligere bredde til 1970-tallsperspektivene i redaksjonen.

Akademisk dugnadsarbeid

Til tross for at leksikonet hadde en erkjent venstreorientert slagside, trakk selve utformingen av leksikonet verket vekk fra det ensidig politiske og mot det akademiske. Ambisjonen var at innholdet skulle være på høyde med moderne, kritisk samfunnsvitenskap og humanistisk forskning. Redaksjonen prioriterte humanistiske fag, samfunnsvitenskap og aktuelle politiske problemstillinger. Naturvitenskap og teknologi, samt kunstliv og kulturliv i strengere forstand, var i stor grad utelatt. Arbeidet med leksikonet utviklet seg som et stort akademisk dugnadsarbeid.

Bare tre personer mottok lønn fra Pax Forlag for jobben med leksikonet, resten var basert på frivillig gratisarbeid. I store deler av de norske samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøene knyttet det seg snart betydelig prestisje til å skrive for PaxLeksikon. Over 400 norske akademikere bidro med artikler til leksikonet, og redaksjonen hadde sjelden problemer med å finne faglig kvalifiserte bidragsytere. Redaksjonsmedlemmer som Hans Fredrik Dahl, Jon Elster, Irene Iversen og Rune Slagstad skrev flere titalls artikler. En kort artikkel i PaxLeksikon var alt fra en halv side til ti sider tekst, og flere av oppføringene var som små akademiske avhandlinger.

Mottagelse og virkningshistorie

I likhet med de fleste Pax-utgivelser fikk også leksikonet en blandet mottagelse. Ml-avisen Klassekampen dømte erkefiendens leksikon nord og ned som «et speil for intellektuelle SV-ere». Flere reagerte på kuriøse artikler om bleier, busserull og dobbeltseng. Men i hovedsak var mottagelsen positiv. Høyremannen og den senere Fremskrittsparti-representanten Fridtjof Frank Gundersen skrev i Aftenposten at leksikonet var påfallende lite dogmatisk. PaxLeksikon kunne derfor også anbefales «utenfor sektens rekker – kanskje aller mest der».

Redaksjonen lanserte leksikonet i 1978 under slagordet ”Opprør i seks bind”. Slagordet fanget godt inn Pax Forlags virksomhet i en større norsk politisk og kulturell sammenheng siden forlagets etablering i 1964. PaxLeksikon kom imidlertid ikke til å peke framover på den måten som redaksjonen hadde ønsket seg. Luften gikk ut av den radikale venstrebevegelsen i Norge nærmest i takt med at de ulike bindene av leksikonet ble lansert og den såkalte høyrebølgen bygget seg opp.

PaxLeksikon er derfor først og fremst blitt stående som et testamente over Pax Forlags bemerkelsesverdige politiske, kulturelle og akademiske innflytelse i Norge fra midten av 1960-årene til slutten av 1970-årene. Svært mange av bidragsyterne til leksikonet fikk derimot stor betydning i norsk akademia og kulturliv i tiårene som fulgte.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Leksikonet på nett

Litteratur

  • Helsvig, Kim G. (2014), Pax Forlag 1964-2014. En bedrift, Pax Forlag
  • Berg, Siv Frøydis med flere (2012) All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg