Benny Dahl-Hansen, norsk pianist og pedagog. Studert med Amalie Christie og Robert Riefling ved Rieflings klaverinstitutt og med Albert Ferber ved Guildhall School of Music and Drama, London. Hun debuterte i Oslo 1948 med etterfølgende konserter i en rekke norske byer. Har siden gitt konserter i flere europeiske land samt i norsk, svensk og dansk radio. Virket som pedagog ved Universitetet i Oslo 1959–70, ble 1973 amanuensis ved Norges musikkhøgskole, førsteamanuensis 1978–93 og 1989–91 skolens rektor. Dahl-Hansen var særlig kjent for sine tolkninger av samtidsmusikk.