Oslo, tidligere distriktskonservatorium for utdanning av musikkfaglig personell, fra 1996 innlemmet i Norges musikkhøgskole. Hadde sitt opphav i Veitvet Musikkonservatorium, som ble opprettet 1959; skilt ut fra dette 1974.