Marcel Mihalovici, rumensk-fransk komponist. Elev av V. d'Indy ved Schola Cantorum i Paris, der han i mange år selv var lærer. Hentet impulser fra sitt hjemlands folkemusikk, fra Béla Bartók, Igor Stravinskij og Les six. Skrev flere operaer (Phedre, 1949, Le Retour, 1954, Krapp, 1960), balletten Thésée au labyrinthe (1956), 5 symfonier, orkestermusikk, kammermusikk, sanger og filmmusikk.