Kvinners rettigheter i Storbritannia

Kvinners rettigheter i Storbritannia har vært offentlig debattert siden 1700-tallet. Allerede på midten av 1800-tallet ble det dannet foreninger for kvinnelig stemmerett, men selv om begrenset kommunal stemmerett ble innført i 1860-årene, ble det først i 1928 innført stemmerett på like vilkår for kvinner og menn. Storbritannias kvinnebevegelse er kjent for de radikale suffragettene, som hadde kvinnelig stemmerett som hovedsak.

Ugifte britiske kvinner oppnådde myndighet i 1882, mens gifte kvinner ikke fikk full myndighet før i 1935. Lov om selvbestemt abort ble vedtatt i 1967, en liberal skilsmisselovgivning kom i 1971 og i 1975 ble en likestillingslov vedtatt.

Filosofi

Mary Wollstonecraft skrev sin berømte feministiske bok The Vindication of the Rights of Woman i 1792. Portrett av Mary Wollstonecraft, ca. 1797.
Mary Wollstonecraft av /National Portrait Gallery. Falt i det fri (Public domain)

Siden filosofen og historikeren Catharine Macaulay fikk publisert sitt åtte binds store verk History of England (1763–1783) har britiske kvinner vært synlige i det offentlige, politiske og kulturelle liv. Mary Wollstonecraft, som var sterkt påvirket av Macaulay, skrev sin berømte feministiske bok The Vindication of the Rights of Woman i 1792, og John Stuart Mills On The Subjection of Women (1869) har hatt stor betydning for kvinnesaken i Storbritannia og en rekke andre land.

Stemmerett

En suffragette blir arrestert i London, 1910-1915.
Suffragette av /The Library of Congress. Falt i det fri (Public domain)

Allerede i 1851 ble den første kvinnestemmerettsforeningen dannet i Sheffield, og antallet lokale foreninger økte jevnt inntil de i 1867 samlet seg i en landsomfattende organisasjon, National Society for Women's Suffrage. Den mest radikale foreningen, Women's Social and Political Union ble stiftet i 1903 av Emmeline Pankhurst (se også suffragetter.) Stemmerettskampen var på sitt mest aktive like før første verdenskrig, men under krigen gikk de fleste feministene inn i nasjonalt arbeid, og stemmerettsbevegelsen døde ut.

Fra midten av 1800-tallet og utover har reformeringen av lovverket gradvis gitt kvinner større grad av likestilling og like rettigheter. Ugifte kvinner oppnådde myndighet i 1882, gifte kvinner i 1935. Begrenset kommunal stemmerett ble innført i løpet av 1860-årene. I 1917 – med gyldighet fra 1918 – ble begrenset stemmerett for kvinner over 30 år og menn over 21 år vedtatt, og i 1928 ble det innført stemmerett på samme vilkår for begge kjønn.

Arbeid og utdanning

Industrialiseringen fra ca. 1750 og frem til mellomkrigstiden skapte store demografiske endringer og fikk enorm betydning for den eksisterende kjønnsarbeidsdelingen. En av følgene var at kvinner gikk over fra ulønnet arbeid i landbruket til en lønnet stilling innen industrien, og senere til serviceyrker i byene. Kampen for å sikre gifte kvinners rett til å disponere egen lønn og eiendom kom på dagsorden i Storbritannia allerede i 1856, og en lov som sikret dette ble vedtatt i 1882.

Reell likestilling i utdanning og adgang til statlige embeter fikk kvinner først etter andre verdenskrig. London University ble åpnet for kvinner i 1879, men først i 1920 og 1947 ble kvinner likestilt ved henholdsvis Oxford og Cambridge. Med likestillingsloven av 1975 ble diskriminering av kvinner i arbeidslivet formelt og juridisk opphevet.

Prevensjon og abort

Kvinnebevegelsen i Storbritannia både var og er en typisk bybevegelse, hvor hovedfokuset har vært på prevensjonsopplysning, kampen for selvbestemt abort og etablering av krisesentre for kvinner. En liberal abortlov ble vedtatt allerede i 1967, samtidig med at tilgangen på prevensjon og prevensjonsopplysning ble klart forbedret. Dette var ti år tidligere enn i Norge. I 1971 ble en mer liberal skilsmisselovgivning innført.

Den britiske kvinnebevegelsen i dag

I dag opplever den organiserte britiske kvinnebevegelsen det samme som i de fleste andre vestlige land; stadig færre aktive medlemmer og mindre oppmerksomhet i samfunnet generelt. Parallelt med denne utviklingen foregår det innen akademia svært mye på kvinne- og kjønnsforskningsfronten, og kvinner stadig får større innpass i det politiske og kulturelle liv.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg