Skoleporten var et nettbasert verktøy i regi av Utdanningsdirektoratet for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med skoleporten var at skoler, skoleeiere, foreldre, elever og andre interesserte skulle få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall. Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet hadde tilgang til resultatene på elevnivå.

Skoleporten ble nedlagt 1. juli 2022, og statistikken og analyseverktøyene ble gjort tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Den følgende beskrivelsen er basert på innhold og funksjon til skoleportens eksistens fra 2004 til 1. juli 2022.

Innhold

Skoleporten var en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) og inneholdt data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta. Skoleporten ble lansert i 2004, og ble revidert og relansert høsten 2007. Etter dette ble det også foretatt endringer ved at funksjonaliteten ble bedret og nye indikatorer ble lagt til.

Skoleporten baserte seg i hovedsak på data fra NKVS. Data ble hentet ut på flere nivåer: på landsbasis, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå. Data gis for flere ulike skoleslag/nivåer, slik:

  • For grunnskolen ble data hentet fra elevundersøkelsen, standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, grunnskolepoeng og nasjonale prøver.
  • For videregående skole ble data hentet fra elevundersøkelsen, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for fellesfag og programfag. Fra 2018 oppgis også skolebidrag i form av karakterpoeng.
  • For fag- og yrkesopplæring ga data fra lærlingeundersøkelsen, gjennomføringsgrad, antall fullførte fag- og svennebrev samt data om sysselsetning.

Skoleporten hadde også data knyttet til undervisningspersonell og økonomi.

Skoleporten inneholdt et eget realfagsbarometer som som var knyttet til regjeringens nasjonale realfagstrategi (2015 til 2019). I følge skoleporten var hensikten med denne digitale utgaven «å gjøre det lettere for kommuner og skoler å vurdere status for realfagene i egen kommune eller på egen skole. Vi har derfor samlet indikatorer fra nasjonale prøver og karakterstatistikken som kan si noe om status for realfag.»

Skoleporten inneholdt dataverktøy som gjorde det mulig å hente ut de data man ønsket og til å skreddersy egne rapporter. Samlet sett ble skoleporten etablert som en sentral kilde til data og statistikk knyttet til norsk skole.

Fra 1. juli 2022 ble skoleporten nedlagt, men de fleste data og funksjoner ble gjort tilgjengelig fra Utdanningsdirektoratets egne nettsider for tall og statistikk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg