Skoleporten

Artikkelstart

Skoleporten er et nettbasert verktøy i regi av Utdanningsdirektoratet for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med skoleporten er at skoler, skoleeiere, foreldre, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall. Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå.

Innhold

Skoleporten er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) og inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta. Skoleporten ble lansert i 2004, og ble revidert og relansert høsten 2007. Etter dette er det også foretatt endringer ved at funksjonaliteten er bedret og nye indikatorer er lagt til.

Skoleporten baserer seg i hovedsak på data fra NKVS. Data kan hentes ut på flere nivåer: på landsbasis, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå. Data gis for flere ulike skoleslag/nivåer, slik:

  • For grunnskolen er data hentet fra elevundersøkelsen, standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, grunnskolepoeng og nasjonale prøver.
  • For videregående skole er data hentet fra elevundersøkelsen, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for fellesfag og programfag. Fra 2018 oppgis også skolebidrag i form av karakterpoeng.
  • For fag- og yrkesopplæring gis det data fra lærlingeundersøkelsen, gjennomføringsgrad, antall fullførte fag- og svennebrev samt data om sysselsetning.

Skoleporten har også data knyttet til undervisningspersonell og økonomi.

Skoleporten inneholder et eget realfagsbarometer som er knyttet til regjeringens nasjonale realfagstrategi (2015 til 2019). I følge skoleporten er hensikten med denne digitale utgaven «å gjøre det lettere for kommuner og skoler å vurdere status for realfagene i egen kommune eller på egen skole. Vi har derfor samlet indikatorer fra nasjonale prøver og karakterstatistikken som kan si noe om status for realfag.»

Skoleporten inneholder dataverktøy som gjør det mulig å hente ut de data man ønsker og til å skreddersy egne rapporter. Samlet sett er skoleporten etablert som en sentral kilde til data og statistikk knyttet til norsk skole.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg