NOU 2017:17
Forsiden til NOU 2017:17 «På ein søndag? — Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar».
Av .

Norges offentlige utredninger (NOU) er en serie statlige rapporter. NOU-rapportene har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer.

Faktaboks

Også kjent som

Noregs offentlege utgreiingar

Slike offentlige utredninger utgjør normalt – om ikke alltid – det første trinn i en lengre offentlig beslutningsprosess rettet mot et spesifikt saksområde.

Utvalg

Utredningsarbeidet til en NOU foretas av et særskilt utvalg oppnevnt av regjeringen. De fleste slike utvalg består i hovedsak av politisk uavhengige eksperter på vedkommende fagområde, ikke minst fra norske forskningsinstitusjoner. I tillegg er utredningsutvalgene vanligvis supplert med representanter fra frivillige organisasjoner og næringsvirksomheter som vil være berørt av tiltak på vedkommende problemområde. I noen tilfeller er også representanter fra de politiske partier deltakere i disse utvalgene.

Det er imidlertid de faglige – og ikke de politiske – hensyn som er det fremste kjennetegn ved disse utredningene, selv om utredningene ofte ender opp med konkrete anbefalinger om offentlige tiltak på det problemområdet som er utredet.

Oppfølging

En NOU-rapport vil vanligvis, men ikke alltid, bli gjenstand for en politisk bearbeiding i det departementet som har hatt det overordnede ansvaret for dette utredningsarbeidet. Normalt ender denne politiske bearbeidingen med utformingen av en stortingsmelding. Det er denne stortingsmeldingen, og ikke selve NOU-rapporten, som danner grunnlaget for Stortingets videre behandling av saken. Før denne politiske bearbeidingsfasen finner sted, blir alle NOU-er sendt ut på høring til berørte myndigheter, berørte næringsvirksomheter, ulike fagmiljøer og relevante interesseorganisasjoner. Ofte kan det være flere hundre offentlige og private organer og organisasjoner som inviteres til å avgi høringsuttalelse for en NOU.

NOU-serien

Siden den første NOU så dagens lys i 1972 og fram til 2018, er det til sammen utarbeidet om lag 1600 utredninger i NOU-serien. Disse utredningene dekker totalt sett alle departementer, men de fleste har sitt utspring i Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet. Utenriksdepartementet har færrest utredninger av denne karakter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg