Kulturtinget var under okkupasjonen en NS-institusjon stiftet 26. september 1942 som et ledd i ensrettingen av det norske kulturlivet. Det skulle være et rådgivende organ for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet og var sammensatt av 46 medlemmer fra vitenskap, kunst og skole.