Aksentuere er det å fremheve en stavelse eller et ord gjennom tone eller trykk. Aksentuere kan også bety å sette aksenttegn.