Nyordning var under nazi-styret i Norge en betegnelse på endringen av samfunnet som Nasjonal Samling (NS) forsøkte å gjennomføre etter september 1940, av motstanderne kalt nazifisering. Nyordningen skulle gjennomføres på de fleste områder, blant annet i lokalstyret, rettsvesenet og politiet. Nyordningen innebar blant annet at førerprinsippet ble innført i flest mulige institusjoner og at NS-medlemmer overtok flest mulig offentlige stillinger.