Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, ble opprettet 25. september 1940 etter tysk mønster, med Gulbrand Lunde som leder. Etter hans død i 1942 overtok Rolf Jørgen Fuglesang. Departementets propagandaavdeling behandlet blant annet statens politiske plakater og brosjyrer. Kulturavdelingen hadde kontrollen med bøker, skrifter og bokmeldinger. Teaterdirektoratet hadde til oppgave å gjennomføre en nyordning av teaterlivet, og under Pressedirektoratet sorterte de politiske retningslinjer for pressen.