Løvlia, skihytte og overnattingsted i Ringerike kommune, Buskerud; på Lauvliseter øst for Gyrihaugen på Krokskogen, 563 moh, 63 senger. Tilhører Foreningen til Ski-Idrettens Fremme; innviet 1937.