Steinsfjorden, den nordøstre, rundt åtte km lange og opptil 23 meter dype armen av Tyrifjorden i Hole og Ringerike kommuner, Buskerud. Steinsfjorden er i sør adskilt fra resten av Tyrifjorden ved det rundt 500 meter brede Kroksund med øyene Sundøya og Slettøya. På østsiden av Kroksund ligger tettstedet Sundvollen med det tradisjonsrike Sundvolden hotell og lengst nordøst grenda Åsa der den kjente kjerraten i Åsa starter, se Ringerike. Steinsfjorden er kjent for sitt krepsefiske.