Kleivstua, (372 moh.) skysstasjon fra 1780, i dag konferansehotell, ved Kongens utsikt på toppen av Krokkleiva på Krokskogen i Hole kommune.