Langlielva, elv i Oslo og Ringerike kommune, Buskerud, utgjør sammen med Heggelielva Sørkedalselvas (Lysakerelvas) kildeelver. Kommer fra området sør for Rughaugen (681 m o.h.) i Ringerike og renner hovedsakelig i sørøstlig retning gjennom en rekke vann; størst er Storflåtan og Langlivannet. Vel 20 km lang til elvemøtet med Heggelielva. Inngår i Oslos vannforsyning. Magasin på 16,7 mill. m3, hvorav Langlivannet ved en 47 m høy buedam (bygd 1938–42) gir 5,6 mill. m3. Vannet ledes herfra i tunnel (2450 m) til Kjelsås i Sørkedalen og derfra i en 10 km lang ledning til reservoaret på Holmenkollen. Også en av vannkildene for Bærum kommune.