Skiforeningen, se Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.