Johan Gabriel Oxenstierna, svensk greve, embetsmann og forfatter, medlem av Svenska Akademien 1786. En stor del av hans lyrikk, inspirert av franske forbilder og klassisk latinsk poesi, har sin rot i herregårdskulturen. Det lange naturbeskrivende diktet Natten (1769) preges av førromantiske stemninger. Skördarne (1796, ny utg. 1957, første versjon i tre sanger 1773) er en hyllest i ni sanger til landliv og jordbruk etter forbilde av Vergils Georgica og samtidige årstidsdikt. Her forenes realistiske detaljer fra hans eget oppvekstmiljø med klassisistisk naturskildring.