Javasjøen, havområde i Sørøst-Asia, mellom Borneo i nord, Java i sør, Sulawesi i øst og Sumatra i vest, ca. 400 000 km2. Javasjøen er et meget grunt hav, middeldybde er 45 m med et største dyp på 90 m. Vannets temperatur er høy, mellom 27 og 29 °C, og varierer lite med årstiden. Saltholdigheten ligger mellom 30 og 33 ‰. Strømmene skifter med monsunen, og kan til dels bli ganske sterke (2–3 knop).