Helga Hjetland, norsk lærer. Lærer og rektor bl.a. i Bergen og Høyanger. Leder i Sogn og Fjordane Lærarlag 1988–94. Leder i Norsk Lærerlag 1995–2001, leder i Utdanningsforbundet fra 2002; gjenvalgt 2006. Medlem av Bjørgvin bispedømmeråd 1990–94, leder 1994–95.