Heinz Piontek, tysk forfatter. Han skrev lyrikk, hørespill, fortellinger og romaner. Han fremstiller menneskelige erfaringer i en knapp og tilbakeholden, ofte tradisjonell prosastil. Virket også som litteraturkritiker og essayist. Blant hans verker er diktsamlingene Tot oder lebendig (1971), Morgenwache (1991), romanene Dichterleben (1976), Zeit meines Lebens (1984) og fortellingene Nach Markus (1991) og Schattenlinie (1999).