Ålegresslekta, slekt i ålegressfamilien med flerårige urter. 3 arter i Norge som alle lever i saltvann eller brakkvann. Artene har krypende jordstengel og lange båndformede blader som skilles ut fra hovedstengel med en slire. Blomstrer under vann ved slireåpningen, og er av få norske planter som er vannpollinerte. I Norge har vi artene ålegress, smalålegress og dvergålegress. Ålegress og smalålegress er utbredt langs hele norskekysten, mens dvergålegress finnes på et fåtall spredte lokaliteter fra Østfold til Hordaland.