Högesta slott, ca. 10 km nord for Ystad, er en toetasjes steinbygning i renessansestil med høyt saltak og trappegavler, oppført 1635 av Palle Rosenkrantz.