Piper, svensk adelsslekt av tysk opprinnelse. Den eldste kjente stamfar er Bernt Piper (død 1635), kjøpmann i Viborg (nå i Russland). Fra hans yngre sønn Carl Piper (1620–50) stammer den nålevende gren av slekten. Han var far til statsmannen Carl Piper (1647–1716) som ble adlet 1679, friherre og greve 1698. C. Piper var en av sin tids største godseiere, og hans enke opprettet bl.a. fideikommissene Kristinehov, Högesta og Ängsö. Av disse tilhører Kristinehov og Högesta, med til sammen 60 000 daa dyrket mark og 70 000 daa skog, slektens overhode, mens Ängsö til 1972 tilhørte en yngre gren.