Ulfstand, dansk uradelsslekt, muligens av tysk opprinnelse. Slekten var særlig utbredt i Skåne, hvor den hadde store eiendommer, bl.a. Barsebäck, Glimmingehus, Skabersjö, Svenstorp og Torup. Slektens eldste kjente stamfar skal være Gert Minkwitz, som var far til erkebiskop i Lund Jakob Gertsen Ulfstand (død 1410) og ridder Henrik Gertsen (død etter 1439). Fra sistnevnte stammer bl.a. storgodseieren, riksråd Truid Gregersen Ulfstand (1487–1545), som var gift med Görvel Fadersdotter Sparre, og hans bror, riksråd Holger Gregersen Ulfstand (død 1542) til Skabersjö. Sistnevnte var farfars far til Axel Ulfstand (død 1637), slektens siste mann.