Gergely Csiky, ungarsk forfatter og oversetter, medlem av Det ungarske vitenskapsakademi. Han var professor i teologi, men brøt med katolisismen i 1880 som følge av gjentatte angrep på ham fra kirkelig hold. Hans første sceniske verk, komedien Spådommen skaffet ham, sammen med hans andre teaterstykke, Janus (1877), Teleki-prisen. Fra 1880-årene var han nasjonalteaterets dramaturg. I flere av sine kritisk-realistiske dramaer skildret han konflikter som oppstod ved at kapitalismens nye ideer og idealer støtte sammen med de nærmest føydale samfunnsforholdene. Mest kjente er Proletarene (1880), Spartacus (1886) og Murányi (1881). Csiky skrev også romaner og oversatte Plautus' og Sofokles' dramatikk til ungarsk.