Dramatisk diktning, skuespilldiktning, en av de tre litterære hovedsjangerne (epikk, lyrikk, dramatikk), se drama.