Dramatisk diktning, skuespilldiktning, en av de tre litterære hovedsjangerne epikk, lyrikk og dramatikk. Se drama.