Geiserik, germansk fyrste. Konge over vandalene fra 428; førte 429 vandalene fra Spania til Afrika og erobret de romerske besittelser der. Fra 439 hadde han sitt hovedkvarter i Karthago. Han skaffet seg en flåte og plyndret Middelhavets øyer og kyster, 455 selve Roma. La under seg bl.a. Sardinia, Korsika og deler av Sicilia. Lå i en årrekke i krig med begge de to romerske riker, som hadde forent seg mot ham, men de måtte slutte fred 475 uten å kunne fordrive ham fra Nord-Afrika. Ved siden av Teodorik var han den fremste av tidens germanske fyrster. Etter Geiseriks død gikk det nedover med riket, som 533 ble erobret av den østromerske keiser Justinian.