Gabriele Reuter, tysk forfatter og kvinnesakskvinne. Skrev en rekke realistiske romaner, hvor hun tok opp den moderne kvinnes sosiale og psykiske problemer, bl.a. Glück und Geld (1888), Aus guter Familie (1895), Das Tränenhaus (1909) og Irmgard und ihr Bruder (1930). Hennes bøker hadde stor betydning for kvinneemansipasjonen i Tyskland, bl.a. studien Das Problem der Ehe (1907) og selvbiografien Vom Kinde zum Menschen (1921).