Frederick Winslow Taylor, amerikansk ingeniør og oppfinner. Han innså tidlig betydningen av rasjonalisering og effektivisering i industrien, og i 1881 gjennomførte han de første tidsstudier i et stålverk. Fra dette arbeidet utviklet han sin teori om scientific management ('vitenskapelig – det vil si rasjonell – bedriftsledelse'). Denne metoden baseres på systematisk analyse av de enkelte elementer i en arbeidssituasjon, oftest med utgangspunkt i tidsstudier. Hans hovedverk er The Principles of Scientific Management (1911).