Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell, etat for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren, direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Forsvarsmateriell framskaffer materiell til Forsvaret, forvalter, utfaser og avhender materiellet. Etaten gir faglige råd til forsvarssektoren, forestår internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid og yter markedsstøtte til norsk forsvarsindustri.

Forsvarsmateriell har rundt 1300 ansatte, hvorav 40 prosent militære og 60 prosent sivile. Etaten disponerer bortimot en fjerdedel av forsvarsbudsjettet.

Historikk

Forsvarsmateriell ble opprettet med virkning fra 1. januar 2016 ved at kapasitetsdivisjonene i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO: FLO/ IKT-kapasiteter, FLO/felleskapasiteter, FLO/landkapasiteter, FLO/maritime kapasiteter og FLO/luftkapasiteter) sammen med investeringsstaben og deler av FLO stab ble flyttet ut av logistikkorganisasjonen og inn i Forsvarsmateriell.

Organisasjon

Ledelsen i Forsvarsmateriell, direktør, investeringsdirektør og materielldirektør med stab, er lokalisert til Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1, i Oslo.

Under direktøren for Forsvarsmateriell er materiellanskaffelser underlagt en investeringsdirektør, mens forvaltning, utfasing og avhending er underlagt en materielldirektør.

IKT-kapasiteter

Divisjonen for IKT-kapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT. Den har sitt hovedkvarter på Kolsås i Bærum og underavdelinger på Kjeller ved Lillestrøm og på Haakonsvern i Bergen.

Felleskapasiteter

Divisjonen for felleskapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte materiell som er felles for forsvarsgrenene og Heimevernet, slik som drivstoff, ammunisjon og eksplosiver, sanitetsmateriell, uniformer, verktøy og kjøkkenutstyr med mer.

Divisjonens hovedkvarter ligger på Kolsås i Bærum. Den har underavdelinger på Raufoss, på Kjeller ved Lillestrøm, i Bergen, på Ørlandet i Sør-Trøndelag og på Bardufoss i Troms.

Landkapasiteter

Divisjonen for landkapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte landmilitært materiell, våpensystemer og kjøretøy, for Hæren og Heimevernet. Divisjonens hovedkvarter ligger på Kolsås i Bærum og den har underavdelinger i Lillehammer og Elverum.

Luftkapasiteter

Divisjonen for luftkapasiteter har ansvar for å anskaffe, utvikle og forvalte luftmilitært materiell, fly, helikoptre og droner. Divisjonen ligger på Kjeller ved Lillestrøm.

Maritime kapasiteter

Divisjonen for maritime kapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte sjømilitært materiell, fartøyer og skips- og våpenteknisk utstyr om bord. Divisjonen ligger på Haakonsvern i Bergen og har en underavdeling i Ramsund i Nordland.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg