Forsvarsmateriell, etat for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren, direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Forsvarsmateriell framskaffer materiell til Forsvaret, forvalter, utfaser og avhender materiellet. Etaten gir faglige råd til forsvarssektoren, forestår internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid og yter markedsstøtte til norsk forsvarsindustri.

Forsvarsmateriell har rundt 1300 ansatte, hvorav 40 prosent militære og 60 prosent sivile. Etaten disponerer bortimot en fjerdedel av forsvarsbudsjettet.

Forsvarsmateriell ble opprettet med virkning fra 1. januar 2016 ved at kapasitetsdivisjonene i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO: FLO/ IKT-kapasiteter, FLO/felleskapasiteter, FLO/landkapasiteter, FLO/maritime kapasiteter og FLO/luftkapasiteter) sammen med investeringsstaben og deler av FLO stab ble flyttet ut av logistikkorganisasjonen og inn i Forsvarsmateriell. 

Ledelsen i Forsvarsmateriell, direktør, investeringsdirektør og materielldirektør med stab, er lokalisert til Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1, i Oslo.

Under direktøren for Forsvarsmateriell er materiellanskaffelser underlagt en investeringsdirektør, mens forvaltning, utfasing og avhending er underlagt en materielldirektør.

Divisjonen for IKT-kapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT. Den har sitt hovedkvarter på Kolsås i Bærum og underavdelinger på Kjeller ved Lillestrøm og på Haakonsvern i Bergen.

Divisjonen for felleskapasiteter  har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte materiell som er felles for forsvarsgrenene og Heimevernet, slik som drivstoff, ammunisjon og eksplosiver, sanitetsmateriell, uniformer, verktøy og kjøkkenutstyr med mer.

Divisjonens hovedkvarter ligger på Kolsås i Bærum. Den har underavdelinger på Raufoss, på Kjeller ved Lillestrøm, i Bergen, på Ørlandet i Sør-Trøndelag og på Bardufoss i Troms.

Divisjonen for landkapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte landmilitært materiell, våpensystemer og kjøretøy, for Hæren og Heimevernet. Divisjonens hovedkvarter ligger på Kolsås i Bærum og den har underavdelinger i Lillehammer og Elverum.

Divisjonen for luftkapasiteter har ansvar for å anskaffe, utvikle og forvalte luftmilitært materiell, fly, helikoptre og droner. Divisjonen ligger på Kjeller ved Lillestrøm.

Divisjonen for maritime kapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte sjømilitært materiell, fartøyer og skips- og våpenteknisk utstyr om bord. Divisjonen ligger på Haakonsvern i Bergen og har en underavdeling i Ramsund i Nordland.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.