Forsvarsmateriell

Artikkelstart

Forsvarsmateriell (FMA) er en etat for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren, direkte underlagt Forsvarsdepartementet (FD).

Forsvarsmateriell har som hovedoppdrag å sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etaten framskaffer materiell fra nasjonale og internasjonale leverandører, for så å forvalte materiellet under bruk, og til slutt utfase og avhende det. Etaten gir faglige råd til forsvarssektoren, forestår internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid og yter markedsstøtte til norsk forsvarsindustri.

Forsvarsmateriell har rundt 1450 ansatte, hvorav nærmere tredeler sivile; de øvrige militære. Etaten disponerer bortimot en fjerdedel av forsvarsbudsjettet.

Historikk

Forsvarsmateriell ble opprettet med virkning fra 1. januar 2016 ved at kapasitetsdivisjonene i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO: FLO/ IKT-kapasiteter, FLO/felleskapasiteter, FLO/landkapasiteter, FLO/maritime kapasiteter og FLO/luftkapasiteter) sammen med investeringsstaben og deler av FLO stab ble flyttet ut av logistikkorganisasjonen og inn i Forsvarsmateriell.

Organisasjon

Ledelsen i Forsvarsmateriell, direktør, investeringsdirektør og materielldirektør med stab, er lokalisert til Oslo.

Under FMAs direktør er materiellanskaffelser underlagt en investeringsdirektør, mens forvaltning, utfasing og avhending er underlagt en materielldirektør.

Under direktøren ligger to stabs- og støtteavdelinger samt sju leveranseavdelinger. Ved siden av en økonomiavdeling er det en støtteavdeling for organisasjon og fellestjenester. Leveranseavdelingene er disse:

Investeringsavdelingen

Avdelingen har ansvar for å framskaffe materiell etter oppdrag og retningslinjer fra Forsvarsdepartementet. Den har ansvar for investeringsprosessen i hele forsvarssektoren. Avdelingen er engasjert i internasjonalt materiellsamarbeid, og koordinerer markedsstøtte til norsk industri.

Materiellavdelingen

Avdelingen har ansvar for å forvalte anskaffet materiell gjennom innfasing og bruk, deretter for å utfase og avhende materiell som ikke lenger skal benyttes. Avhendig skjer særlig gjennom destruksjon og salg, eller donasjon.

Landkapasiteter

Avdelingen for landkapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte landmilitært materiell, våpensystemer og kjøretøy, for Hæren og Heimevernet. Avdelingens hovedkvarter ligger på Kolsås i Bærum, med underavdelinger i Lillehammer og på Elverum.

Luftkapasiteter

Avdelingen for luftkapasiteter har ansvar for å anskaffe, utvikle og forvalte luftmilitært materiell, fly, helikoptre og droner. Avdelingen ligger på Kjeller ved Lillestrøm.

Maritime kapasiteter

Avdelingen for maritime kapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte sjømilitært materiell, fartøyer og skips- og våpenteknisk utstyr om bord. Avdelingen ligger på Haakonsvern i Bergen, og har en underavdeling i Ramsund i Nordland.

Kampflyavdelingen

Avdelingen har ansvar for alle hoved- og delleveranser i den pågående anskaffelsen av de nye F–35 kampflyene. Avdelingen ligger på Kjeller ved Lillestrøm og har representanter ved ulike underavdelinger knyttet til det flernasjonale programkontoret i USA.

IKT-kapasiteter

Avdelingen for IKT-kapasiteter har ansvar for å utvikle, anskaffe og forvalte Forsvarets systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT. Den har sitt hovedkvarter på Kolsås i Bærum og underavdelinger på Kjeller ved Lillestrøm og på Haakonsvern i Bergen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg