Tåkeklokke, klokke i stativ eller tårn til å gi tåkesignaler med til sjøs. Slike klokker finnes flere steder langs kysten, hvorav noen er fredet.