Nautofon, (av naut- og -fon), tåkesignalapparat som vesentlig brukes på fyr og fyrskip. Lyden frembringes ved at vekselstrøm sendes gjennom viklinger til elektromagneter, og derved setter en stålplate (membran) i svingninger.