Edith, kvinnenavn, av gleng. Eadgyth, tilsvarende Audgunn. Første stavelse er samme ord som norrønt auðr, 'rikdom'; annen stavelse av samme rot som gunnr, guðr, 'kamp'. Navnedag 31. oktober.