De stjør- og verdalske befestninger, se Stjør- og Verdal befestninger.