Carlo Gozzi, italiensk lystspillforfatter, greve, bror av G. Gozzi. Han begynte tidlig å skrive dikt, ofte i en burlesk stil. Gozzi var motstander av C. Goldonis nye, franskinspirerte komedie og søkte å hjelpe frem den gamle, nasjonale maskekomedien (se commedia dell'arte) ved å gi den en annen form, eventyrkomediens. Slik skapte han en ny sjanger, som han kalte fiabe dramatiche. Hit hører hans Turandot, bearbeidet av Schiller. Librettoen til Puccinis opera av samme navn bygger på dette stykket. De tyske romantikerne beundret ham; brødrene Schlegel ville gjøre en Shakespeare av ham. En tysk bearbeidelse av et av Gozzis skuespill, Juliane von Lindorak, ble oversatt av nordmannen Michael Rosing og utkom i København 1786. Gozzi kan sies å ha forberedt romantikken i Italia ved sin interesse for folkesang.