Gaspare Gozzi, italiensk forfatter; bror av C. Gozzi, gift med forfatteren Luisa Bergalli. Han var meget anerkjent i sin samtid, og hadde betydning som forløper for de italienske frihetsforkjempere. Startet 1761 tidsskriftet L'Osservatore Veneto med forbilde i Addisons berømte Spectator. Gozzi forsvarte Goldoni mot sin bror, og var også en ivrig forsvarer av Dante, som da hadde vært utsatt for angrep. Han skrev ellers versifiserte satirer inspirert av Horats og Chiabrera.