Borsippa, berømt mesopotamisk oldtidsby. Borsippa, dagens Birs-Nimrud, lå rett sør for Babylon og er omtalt fra Ur III (ca. 2000 f.Kr.) og helt ned i arabisk tid. Utgravninger hovedsakelig av tyske arkeologer i 1902 og av irakere i samarbeid med tyskere fra 1957. Stor tempelruin med imponerende tårn. I det første årtusen f.Kr. antakelig det viktigste hovedsete for guden Nabû, skrivekunstens og visdommens gud. Selv om byen er relativt lite utgravet, er det funnet store mengder kileskrifttekster, særlig fra nybabylonsk tid, med juridisk, litterært og astronomisk innhold. Dette har gitt grunn til å tro at Borsippa var et lærdomssete. Til tross for sin størrelse og betydning var Borsippa alltid politisk avhengig av Babylon.