Birgitte, kvinnenavn, av irsk Brigantia, opprinnelig et keltisk stedsnavn med samme betydning som det norske Borgund, 'borg eller fjell med høye, bratte sider'. En annen mulig betydning er 'strålende'. Døpenavn i Norge siden omkring år 1000. Navnets utbredelse i Norden etter år 1400 skyldes for en stor del den hellige Birgitta. Varianter: Brigitta, Beret, Berit, Brita, Brit, Birgit, Berta, Berte, Birte, Bibi. Navnedag 7. oktober.