Aslaug, kvinnenavn, norrønt Áslaug, Ástlaug: 'hun som er viet til eller av gudene'. Se Åse. Navneleddet -laug er trolig en avledning av det gammelgermanske verb liugan, 'love under ed, vie seg til'. Navnedag 6. januar.