André Maurois, fransk forfatter. Han gav vittige skildringer av engelsk mentalitet i Les Silences du colonel Bramble (1918) og Les Discours du docteur O'Grady (1923). Maurois skrev en rekke nokså konvensjonelle romaner og noveller, mest kjent er den psykologiske ekteskapsromanen Climats (1929). Den viktigste delen av hans forfatterskap består av fengslende, men tradisjonelle biografier over forfattere og statsmenn, bl.a. Shelley, Disraeli, Byron, Proust, George Sand, Hugo og Balzac. I 1948 utkom Mémoires.