Amedeo Avogadro, italiensk fysiker, fra 1820 professor ved universitetet i Torino. Fremsatte i 1811 sin berømte hypotese om at like store volum av forskjellige gasser som har samme trykk og temperatur, inneholder like mange molekyler. Denne hypotese, som ved senere forskning er funnet å gjelde for alle gasser, kalles nå Avogadros lov.