Avogadroloven, sier at like store volumer av to gasser ved samme trykk og temperatur inneholder like mange molekyler. Oppkalt etter den italienske fysiker Amadeo Avogadro. Se avogadrokonstanten.