Alonso de Ercilla y Zúñiga, spansk dikter, forfatter av det mest kjente spanske renessanseepos La Araucana. Han var med under erobringen av Chile og deltok i utallige slag mot de innfødte, araukanerne, som hadde gjort opprør mot spanierne. I felten begynte han å skrive på den første av La Araucanas tre bøker. Eposet består av 27 sanger skrevet i octavas reales (8-linjede strofer av 11-stavelsers vers), og utgjorde 3 bd. Det ble trykt i Madrid 1569, 1578 og 1589. Det inneholder fremragende skildringer av Chiles natur og av kamphandlingene. Forfatteren har vært influert av Vergils og Ariostos stil.