Ludovico Ariosto, italiensk forfatter; knyttet til hertugfamilien Estes hoff i Ferrara som sekretær, teatermann, diplomatisk utsending og guvernør. Han skrev komedier, satirer og lyriske dikt, men hans berømmelse skyldes hans hovedverk, riddereposet Orlando Furioso(Den rasende Roland, 1532), som han tilegnet kardinal Ippolito d'Este.