Abadan, by i sørvestlige Iran, ved Shatt al-Arab, ca. 50 km fra Persiske bukt; 308 000 innb. (1998). Viktig utførselshavn for Irans olje med store raffinerier og petrokjemiske anlegg. Abadan ble bombet og fikk store skader i forbindelse med den iransk-irakiske krig i 1980-årene.