Urmiasjøen, saltsjø i Iran, lengst i nordvest, 1275 moh., ca. 5000 km2, varierende areal. Sjøen er uten avløp, maks. dybde 16 m, har skiftende størrelse og saltinnhold. Saltinnholdet varierer fra 8–11 % om våren, til ca. 25 % om høsten. Det organiske livet i sjøen er begrenset til noen få, salttolerante arter. Fikk 1967 status som vernet våtmark. Het 1930–79 Rezaiyesjøen.