Faktaboks

Aanonsen Fabrikker

Aanonsen Jernvarefabrikk

Organisasjonstype

Aksjeselskap

Stiftet
1881
Nedlagt
1970 (delvis fusjon)
Fabrikkbygning
Aanonsens fabrikk i Lakkegata 19-21, omtrent i midt i bildet. Senere utvidet med nabogården i nr. 25.
Fabrikkbygning
Av /Oslo Museum.

Aanonsen Fabrikker er et tidligere selskap som i hovedsak produserte husholdningsartikler i metall.

Etablering

Aanonsen ble etablert i 1881 av Arendals-mannen Arent Aanonsen (1843-1913), generalkonsul og assurandør, bosatt i Kristiania. Han startet blikkvareproduksjon i et lite lokale i Skippergata. Etter omflakkende tilhold ulike steder på Vaterland ble to tomter i Lakkegata kjøpt og siden utbygd med fabrikk.

Sønnene overtar virksomheten

Sønnene Sverre og Olaf Aanonsen overtok fabrikken ved farens død i 1913. Brødrene la grunnlaget for vekst ved kjøp av tomtene i Lakkegata, og trinnvis oppføring av moderne fabrikk- og kontorlokaler. Det gikk imidlertid langsomt gjennom krigsårene og 1920-årenes økonomiske uro. Først på 1930-tallet ble det for alvor vekst i produksjonen og byggingen i Lakkegata. Et hovedprodukt ble da blikkemballasje.

Sivilingeniør Odd Richter ble ansatt i 1928. Han tilhørte Aanonsen-familien som brødrenes nevø, og arvet ved ugifte Olaf Aanonsens død i 1936 1/3 av hans del av fabrikken. I 1942 ble Richter disponent og ved Sverre Aanonsens død i 1944 direktør. Odd Richter ledet bedriften til han døde brått i 1961 under en forretningsreise til Paris, 55 år gammel.

Kraftig ekspansjon

Fabrikkinteriør
Interiør fra Aanonsens fabrikk i Lakkegata 19 i Oslo i 1949.

Under direktør Richter ekspanderte Aanonsen voldsomt. Både ved oppkjøp av den Norske Knivfabrikk i Arendal i 1942 og Forenede Filhuggeres filfabrikk i 1944, som ble slått sammen og reetablert først på Notodden så på Kongsberg i 1955, og gjennom egen ekspansjon til nye produktområder.

I 1965 ble deler av selskapet kjøpt av Emaljeverket. Datterselskapet Aanonsen Jernvarefabrikk fortsatte med baderoms- og kjøkkenutstyr. Først i Aanonsens opprinnelige lokaler i Lakkegata, og siden tilbake på Økern. I dag lever merkenavnet videre administrert fra Nes i Akershus .

Elektrisk kjøkkenutstyr og lisensproduksjon

Etterkrigstidens etterspørsel etter hushodningsproduker var stor. Både til alle nybygg som skulle ha kjøkkenvasker og etter hvert moderne utstyr som kjøleskap og senere frysebokser. Aanonsen sikret seg lisensproduksjon av Electrolux kjøleskap. Som produsent av utstyr og deler til annen industri fikk Aanonsen også indirekte vekst gjennom den generelle industriveksten.

Samlet produksjon

Reklamebilde
Reklamebilde for Aanonsen fryseboks, 1959.

Etter å ha hatt produksjon på opptil fem ulike steder i Oslo, ble mye produksjon i 1956 samlet i en ny og moderne fabrikk på Løren på over 10 000 kvadratmeter. Her ble særlig fryseteknologiproduktene utviklet og produsert. Det ble også utbygd kapasitet for en betydelig leieproduksjon for blant annet amerikanske motorprodusenter. Fabrikken i Lakkegata ble også fra 1963 opprettholdt som et nytt datterselskap.

Etter Richters død i 1961 overtok Haakon Søraas, som også tilhørte familien som gift med Sverre Aanonsens datter Ingrid, som var medeier og styremedlem. Etter det gikk det ikke lang tid før det ble aktuelt med fusjon med nabobedriften Emaljeverket. De to naboene både overlappet og utfylte hverandre i produktspekter og teknologi. Samtidig hadde de mye å vinne på samarbeid for å stå bedre rustet i økt internasjonal konkurranse. Det var særlig den kjøletekniske delen av selskapet som inngikk i denne strategien. I forkant av fusjonen ble selskapet derfor delt i tre, med Aanonsen Jarnvarefabrikk som et eget datterselskap som videreførte de delene av produksjonen som ikke ble omfattet av fusjonen.

Produktrasjonalisering

Anlegget på Løren ble i første omgang dominert av det fusjonerte Emaljeverket. Rasjonalisering i produksjon førte til at produkter og produksjonslinjer ble flyttet fra Løren til andre produksjonssteder i Emaljeverket. Først og fremst til Thermolux-fabrikken i Skien, som Emaljeverket også eide. Allerede i 1968 ble 33 arbeidere og flere funksjonærer i Aanonsen sagt opp da produksjon av frysedisker ble samlet i Skien.

Etter hvert som det ble stadig mer ledig plass på Løren, flyttet Aanonsen Jernvarefabrikk fra Lakkegata til Løren.

Aanonsen Jernvarefabrikk — Aanonsen Industrier

Administrasjonsbygning
I 1980 var Aanonsen fortsatt herre i eget hus på Løren. Den nye fabrikken ved Økernkrysset ble innviet i 1956 og siden utvidet.

Aanonsen Jernvarefabrikk ble startet som et datterselskap i 1963. Fabrikken videreførte det meste av produksjonen som ikke var det kjøletekniske. I tillegg hadde produksjonen av blikkemballasje på det tidspunktet blitt solgt til konkurrenten Noblikk i Moss. Jernvarefabrikken beholdt i første omgang produksjonslokalene i Lakkegata, mens eiendommen på Løren ble overtatt av et annet nyopprettet datterselskap, Aanonsen Eiendom.

Også Kongsberg-avdelingen fra 1952 for produksjon av stanse- og pressverktøy for industrien ble videreført under jernvarefabrikken. På Kongsberg foregikk også selskapets knivproduksjon, helt til denne delen av virksomheten ble solgt til Brødrene Øyo i 1967.

I Oslo ble det produsert Aanonsen badevekter som ble et kjent produkt på mange norske bad. Baderomsvekta ble også et betydelig eksportprodukt. Sist på 1970-tallet ble det inngått produksjonssamarbeid med en irsk fabrikk. I løpet av 1970-årene ble baderom valgt ut som et nytt fokusområde. Det ble derfor startet en omfattende produksjon av baderomsskap. Først enkle skap av metall, siden hele baderomsinnredninger.

I 1968 ble også lokalene i Lakkegata forlatt da det ble ledig plass på den tidligere Aanonsen-fabrikken på Løren, som eiendomsselskapet disponerte etter fusjonen med Emaljeverket og flytting av kjøleteknisk produksjon fra Løren.

Med satsing på baderom og fortsatt leieproduksjon av metallvarer for annen industri, endret firmaet navn til Aanonsen Industrier først på 1980-tallet. Det ble i beste 1980-talls-stil gjennomført oppkjøp av nye produksjonsavdelinger blant annet på Årnes og i Bergen.

Årnes-fabrikken som var bygd i 1947 ble kjøpt av Aanonsen Industrier i 1985. Med det fikk Aanonsen inn produksjon av varmtvannsberedere og treningsapparater. Året etter ble varmtvannstankprodusenten J. A. Noreide & Sønner i 1986 kjøpt. I 1988 sviktet imidlertid markedet for varmtvannstanker. Produksjonen på Årnes ble innstilt og 60 mann permitert som følge av ordresvikt.

Aanonsen Industrier var på dette tidspunkt blitt overtatt av Andenæs-gruppen, opprinnelig et VVS-selskap som hadde gått over til investering og eiendom.

Aanonsen Jernvarer på Nes i Romerike

Aanonsen Industrier ble solgt til selskapet Liga Marketing på Oppaker i 1988. Som datterselskap ble Aanonsen ledet av Liga-ansatte Per Aasen. Liga og Aanonsen ble samlokalisert på Oppaker i Nes på Romerike i Akershus.

Aasen var fortsatt styrets leder i 2015. Det ble satset på å videreføre og styrke Aanonsen som et klassisk merkenavn innen husholdningsjernvare, med en stadig bredere produktrekke innen kjøkken- og bakeutstyr solgt i jernvarehandler over hele landet.

Produktene ble utviklet, satt i produksjon hovedsakelig i Kina, og importert til Oppaker med Aanonsen-merke på produkt og emballasje. I 2016 var seks personer ansatt i administrasjon og markedsføring. Noen av produktene var klassikere fra gamle Aanonsen-kataloger, noe modifisert og forbedret, men med tydelig preg av den historiske kontinuiteten som selskapet forvaltet som viderefører av Aanonsen-navnet fra 1881.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Lundgaard, Henrik red. (1981). Aanonsen jernvarefabrikk A/S 100 år, 1881-1981, Aanonsen

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg