Freden mellom Serbia og Bulgaria 3. mars 1886, som fastslo status quo mellom de to land etter den «bulgarske krise».